Skip to Content

Schedule

2022 - 2023 Season

Time
STUDIO B
10:30 AM

Dancing Machines

45 min

Tot (2yo)

Dancing Machines (3yo)

Beginner (4-5yo)

Junior (6-7yo)

Intermediate (8-10yo)

Teen (11-13yo)

Senior (14-19yo)

Adult (20+yo)